Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13859
Nhan đề: Tận dụng phụ phẩm xơ mít trong sản xuất rượu vang
Tác giả: Tống, Thị Ánh Ngọc
Bùi, Thị Ánh Ngọc
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tận dụng phụ phẩm xơ mít trong sản xuất rượu vang
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13859
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.59.38


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.