Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13878
Title: Phân lập vi khuẩn Escherichia coli K88, K99, 987P và thử độ nhạy của vi khuẩn đối với kháng sinh từ phân heo tại một số nông hộ thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Authors: Nguyễn, Thu Tâm
Đặng, Thanh Tính
Keywords: Thú y
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân lập vi khuẩn Escherichia coli K88, K99, 987P và thử độ nhạy của vi khuẩn đối với kháng sinh từ phân heo tại một số nông hộ thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13878
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.