Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13930
Nhan đề: Tìm hiểu quy trình sản xuất các tra và đánh giá sự ô nhiễm vi sinh vật trên mẫu cá tra Fillet
Tác giả: Tống, Thị Ánh Ngọc
Lâm, Thị Việt Hà
Huỳnh, Minh Châu
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tìm hiểu quy trình sản xuất các tra và đánh giá sự ô nhiễm vi sinh vật trên mẫu cá tra Fillet
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13930
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.