Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/140
Title: Sản xuất các hợp chất Phốtphat: Trung Quốc mất dần thị trường phần vào tay các nước Trung Đông và Bắc Phi
Authors: LH
Keywords: Phốtphat
Thị phần
Trung Đông
Bắc Phi
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp Hóa chất;Số 1 .- Tr.5-7
Abstract: Kết quả đánh giá của Cục khảo sát địa chất Mỹ (USGS), cho thấy, trong thời gian 2012-2016 sản lượng các hợp chất phốtphat toàn cầu đã tăng trưởng với tốc độ trung bình 5,8% năm. Đồng thời theo USGS sản lượng quặng Phốtphat toàn cầu đã đạt mức kỉ lực 216 triệu tấn trong năm 2016, trong đó phần lớn được sử dụng để sản xuất phân bón.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/140
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
266.71 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.