Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1410
Title: Tác hại ghê gớm của ma túy đá
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Ma túy đá
Tác hại
Nguy hiểm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 593 .- Tr.6-7
Abstract: Trong thời gian qua, báo chí đăng tải nhiều thông tin đáng sợ về việc sử dụng ma túy đá. Điều đáng sợ hơn là ngay cả nhiều bạn trẻ đang còn đi học cũng rất mơ hồ về tác dụng thật sự ghê gớm của ma túy đá. Nhiều em vẫn cho rằng thứ đó là loại không gây nghiện, hoàn toàn vô hại, không như thuốc phiện, heroin còn gọi bạch phiến. Thực chất đây cũng là thuốc gây nghiện thuộc loại rất nguy hiểm.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1410
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.