Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1415
Title: Tiếp cận thông tin trên mạng xã hội của sinh viên hiện nay
Authors: Phạm, Võ Quỳnh Hạnh
Phó, Thanh Hương
Lưu, Hồng Minh
Keywords: Tiếp cận thông tin
Mạng xã hội
Sinh viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 2 .- Tr.35-41
Abstract: Là sản phẩm của Internet, mạng xã hội (MXH) là một xã hội ảo với hai thành tố chính là các thành viên và liên kết giữa các thành viên đó, cho phép kết nối các thành viên không phân biệt không gian và thời gian qua những tính năng như kết bạn, chat, email, phim ảnh... nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng mạng. Tuy ra đời muộn nhưng MXH tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau và ảnh hưởng rất lớn đến sự giao tiếp của người dùng, đặc biệt là thanh niên - nhóm tuổi sử dụng MXH nhiều hơn cả. Bài viết khái quát thực trạng tiếp cận thông tin trên MXH của sinh viên hiện nay qua kết quả nghiên cứu thực tế của nhóm tác giả.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1415
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_453.96 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.