Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1423
Nhan đề: Phong tục tang ma ở Bắc Kỳ qua một số văn bản tục lệ thuộc gia đoạn cải lương hương chính thí điểm của huyện Thanh Trì hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Tác giả: Nguyễn, Thị Oanh
Từ khoá: Tục lệ
Huyện Thanh Trì
Tang ma
Cải lương hương chính
Thí điểm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hán Nôm;Số 1 .- Tr.21-37
Tóm tắt: Thanh Trì là một huyện nằm ở cửa ngõ phía nam Hà Nội, nổi tiếng là mảnh đất có bề dày lịch sử với những tập tục truyền thống có từ lâu đời. Từ những năm đầu thế kỷ XX, một số xã huyện tỉnh Hà Đông trong đó có Thanh Trì được chính quyền thực dân Pháp chọn làm nơi thử nghiệm chính sách cải lương hương chính. Qua khảo sát cụ thể văn bản tục lệ của 17 làng xã huyện Thanh Trì, bài viết đã làm sáng tỏ thời điểm, địa điểm (làng xã nào) được thực hiện thí điểm. Nghi thức tang mà đã được vận dụng và thay đổi thế nào khi thực hiện chính sách cải lương hương chính thí điểm của chính quyền thực dân đương thời.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1423
ISSN: 8066-8639
Bộ sưu tập: Hán Nôm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_930.36 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.231.166.56


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.