Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14240
Nhan đề: Xây dựng mô hình toán tối ưu lựa chọn vị trí nhà máy lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trong chuỗi cung ứng ngành may
Tác giả: Nguyễn, Trường Thi
Mai, Thái Bảo
Từ khoá: Quản lý công nghiệp
Năm xuất bản: thá-2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp làm gia tăng đáng kể nhu cầu sử dụng năng lượng, đồng thời làm giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có. Bên cạnh đó, lượng phát thải khí nhà kính (Greenhouse Gas emissions - GHGs) từ các nguồn năng lượng hóa thạch gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và con người. Việc tận dụng năng lượng mặt trời là giải pháp hiệu quả giúp giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, lượng phát thải GHGs, đặc biệt là khí CO2. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất thiết kế mạng lưới cung ứng xanh tích hợp hệ thống pin năng lượng mặt trời (Photovaltaic - PVs). Đề tài sử dụng kĩ thuật phân tích chi phí sản xuất điện (The Levelized Cost of Electricity - LCOE) được đề xuất nhằm đánh giá tính khả thi khi lắp đặt PVs với nhiều quy mô khác nhau. Trên cơ sở đó, một mô hình tuyến tính nguyên hỗn hợp (MILP) được phát triển nhằm lựa chọn vị trí nhà máy, xác định lượng vận chuyển giữa các thành phần trong chuỗi cung ứng (Supply Chain - SC). Đề tài áp dụng cho một công ty may tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kết quả mô hình cho thấy các quyết định liên quan đến lựa chọn vị trí nhà máy, lắp đặt PVs và xác định lượng vận chuyển có tác động đáng kể trong việc giảm tổng chi phí và lượng khí CO2 phát thải trong toàn chuỗi cung ứng.
Mô tả: 60 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14240
Bộ sưu tập: Trường Bách khoa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
252.55 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.