Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1428
Nhan đề: Quyết định giữa vợ và chồng trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975
Tác giả: Lê, Việt Nga
Từ khoá: Gia đình
Gia đình nông thôn
Lịch sử gia đình giai đoạn 1960-1975
Quyền quyết định của vợ và chồng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 28 .- Tr.44-51
Tóm tắt: Dựa trên số liệu khảo sát của đề tài nghiên cứu cấp Viện năm 2017 tại hai xã thuộc tỉnh Nam Định, bài viết tìm hiểu những đặc trưng riêng về quyền quyết định giữa vợ và chồng trong 5 năm đầu sau kết hôn tại các gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975, qua đó bình luận về sự thay đổi quyền lực giữa vợ và chồng. Kết quả cho thấy người vợ có thế mạnh nổi trội trong các quyết định chính liên quan đến chăm sóc trẻ nhỏ, người già, người ốm và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Người chồng có thế mạnh trong các quyết định chính ở lĩnh vực quan hệ cộng đồng và mua bán xây sửa nhà cửa. Nghề nghiệp, việc sống xa cách giữa vợ và chồng và số con là các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng giữa vợ và chồng trong giai đoạn này.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1428
ISSN: 1859-1361
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Gia đình và Giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_376.09 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.