Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1429
Title: Mối quan hệ giữa người cao tuổi với các con trong gia đình đô thị
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hà
Ngô, Thị Châm
Keywords: Gia đình
Gia đình đô thị
Người cao tuổi
Người già
Quan hệ giữa người cao tuổi và con cháu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 28 .- Tr.52-60
Abstract: Bài viết phân tích mối quan hệ giữa người cao tuổi với các con trong gia đình đô thị xét trên hai khía cạnh chính: quan hệ hỗ trợ về vật chất kinh tế và quan hệ hỗ trợ về tinh thần tình cảm và quan niệm của người cao tuổi về việc sống chung và sống riêng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng gia đình vẫn đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ, động viên người cao tuổi cả về mặt vật chất cũng như tinh thần. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được trợ giúp mà ngược lại họ cũng là những người trực tiếp chăm sóc giúp đỡ con cháu dưới nhiều hình thức khác nhau như hỗ trợ vốn tài chính, giúp đỡ việc nhà và chăm sóc giáo dục cháu nhỏ. Người cao tuổi ở khu vực đô thị có sự độc lập tương đối về tài chính và khả năng thích ứng với những biến đổi trong lối sống gia đình và có mối quan hệ gắn kết nhiều hơn với con gái so với con trai. Đa phần người cao tuổi ở thành phố có tâm lý muốn sống chung với con cái chủ yếu để hỗ trợ về tinh thần, tình cảm và mong muốn sự gắn bó quây quần giữa các thế hệ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1429
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_456.86 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.