Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14308
Nhan đề: Thiết kế cảnh quan xí nghiệp công trình giao thông thủy lợi đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
Tác giả: Mai, Văn Trầm
Trần, Thị Cẩm Tú
Từ khoá: Công nghệ rau quả và cảnh quan
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thiết kế cảnh quan xí nghiệp công trình giao thông thủy lợi đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14308
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
11.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.228.250


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.