Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14322
Title: Ứng dụng phần mềm ETAP để tính toán phân bố công suất và bù tối ưu cho lưới phân phối Thành Phố Cao Lãnh – Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Hồ, Ngọc Hiến
Keywords: Kỹ thuật Điện
Issue Date: 25-May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: đề tài này là giúp chúng ta tìm hiểu về phần mềm ETAP và ứng dụng nó trong các điện lực. Từ đó có thể rút ra kết luận, đánh giá về sự vượt trội mà phần mềm mang lại trong thực tế nói chung và bài toán cụ thể nói riêng. Tính toán thông số điện áp, góc lệch pha tại các nút,... mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc tính toán và quy hoạch phát triển hệ thống điện. Đồng thời giảm tổn thất trong lưới truyền tải và phân phối là bài toán cũng rất quan trọng mà các công ty điện lực nào cũng phải tập trung giải quyết. Vì vậy, phân bố công suất và bù tối ưu sẽ được hướng đến trong đề tài.
Description: 115 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14322
ISSN: B1504289
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.