Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14360
Title: Tỷ lệ nhiễm và sự nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Escherichia Coli trên dê tại trại dê Hải Triều huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Thu Tâm
Trần, Thiện Lâm
Keywords: Thú y
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định sự hiện diện của vi khuẩn E. coli trên mẫu phân và mẫu môi trường hạn chế các nguồn vi khuẩn lây lan cho vật nuôi. Xác định độ nhạy của vi khuẩn E. coli đối với một số loại kháng sinh từ đó lựa chọn kháng sinh điều trị có hiệu quả và tránh tình trạng đề kháng với kháng sinh của vi khuẩn E. coli.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14360
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
671.76 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.