Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14404
Title: Ảnh hưởng bổ sung vitamin E kết hợp selenium trong khẩu phần gà trống đến năng suất sinh sản đàn gà bố mẹ Ross 308
Authors: Nguyễn, Nhựt Xuân Dung
Nguyễn, Tuấn Kiệt
Keywords: Chăn nuôi
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của đề tài là theo dõi sự ảnh hưởng của khẩu phần có bổ sung vitamin E và Se lên gà trống lên các chỉ tiêu sản xuất ở gà mái như tỷ lệ đẻ, tỷ lệ trứng đem ấp, khối lượng trứng, tiêu tốn thức ăn và hệ số chuyển hóa thức ăn ở gà trống vá mái.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14404
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.