Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14404
Nhan đề: Ảnh hưởng bổ sung vitamin E kết hợp selenium trong khẩu phần gà trống đến năng suất sinh sản đàn gà bố mẹ Ross 308
Tác giả: Nguyễn, Nhựt Xuân Dung
Nguyễn, Tuấn Kiệt
Từ khoá: Chăn nuôi
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Mục tiêu của đề tài là theo dõi sự ảnh hưởng của khẩu phần có bổ sung vitamin E và Se lên gà trống lên các chỉ tiêu sản xuất ở gà mái như tỷ lệ đẻ, tỷ lệ trứng đem ấp, khối lượng trứng, tiêu tốn thức ăn và hệ số chuyển hóa thức ăn ở gà trống vá mái.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14404
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.