Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14460
Title: Khảo sát tình hình nhiễm ngoại ký sinh trên chó được mang đến và hiệu quả điều trị tại trạm Thú Y Liên Quận Ninh Kiều - Bình Thủy
Authors: Nguyễn, Hữu Hưng
Mai, Ngọc Tường Minh
Keywords: Thú y
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát tình hình nhiễm ngoại ký sinh trên chó được mang đến và hiệu quả điều trị tại trạm Thú Y Liên Quận Ninh Kiều - Bình Thủy
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14460
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.