Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14476
Title: Mô hình kết hợp ISM-Fuzzy ANP-Fuzzy-VIKOR đánh giá lợi thế cạnh tranh ngành dịch vụ thức ăn nhanh
Authors: Trần, Thị Thắm
Triệu, Quỳnh Tiên
Keywords: Quản lý công nghiệp
Issue Date: May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thị trường thức ăn nhanh đang trở thành ngành có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong các ngành hàng tiêu dùng thực phẩm. Riêng ở Việt Nam, lĩnh vực nhà hàng thức ăn nhanh (Fast Food Restaurant) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các ngành (hơn 43%), bao gồm hơn 40 thương hiệu nhà hàng thức ăn nhanh, gà rán, đồ uống,... Để đánh giá lợi thế cạnh tranh, mức độ hài lòng của khách hàng đối với các thương hiệu thức ăn nhanh, đề tài “Mô hình kết hợp ISM – Fuzzy ANP – Fuzzy VIKOR trong đánh giá dịch vụ thức ăn nhanh” được đề xuất thực hiện. Đề tài tiến hành đánh giá lợi thế cạnh tranh của ba thương hiệu như: KFC, Lotteria, Jollibie dựa trên một bộ tiêu chí đánh giá (gồm 3 tiêu chí chính và 10 tiêu chí phụ). Từ các tiêu chí đã đưa ra, đề tài áp dụng mô hình ISM để xét đến sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các tiêu chí. Sau khi xác định được mối quan hệ giữa các tiêu chí, phương pháp Fuzzy ANP được sử dụng để tính toán, xây dựng bộ trọng số các tiêu chí. Cuối cùng mô hình Fuzzy VIKOR được sử dụng để xếp hạng các thương hiệu thức ăn nhanh dựa trên chỉ số xếp hạng VIKOR nhằm chọn ra thương hiệu có lợi thế cạnh tranh cao nhất.
Description: 69 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14476
Appears in Collections:Trường Bách khoa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.