Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14604
Title: Ảnh hưởng của bổ sung bột sả (Cymbopogon citratus) kết hợp bột quế (Cinnamomum cassia) lên năng suất sinh sản và chất lượng trứng của gà Isa Brown
Authors: Nguyễn, Thị Kim Khang
Lê, Gia Linh
Keywords: Chăn nuôi
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm này đã được thực hiện để đánh giá hiệu quả của việc bổ sung bột sả và kết hợp các mức bổ sung bột quế khác nhau đến năng suất và chất lượng trứng gà Isa Brown, thí nghiệm được thiết kế ngẫu nhiên với 4 khẩu phần và 10 lần lặp lại với 160 con gà.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14604
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
959.69 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.