Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14607
Title: Tình hình nhiễm cầu trùng trên gà công nghiệp tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang và thử nghiệm hiệu quả phòng bệnh của vaccine, thuốc trên đàn gà thí nghiệm
Authors: Nguyễn, Hữu Hưng
Phạm, Thị Ngọc Châu
Keywords: Thú y
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tình hình nhiễm cầu trùng trên gà công nghiệp tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang và thử nghiệm hiệu quả phòng bệnh của vaccine, thuốc trên đàn gà thí nghiệm
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14607
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.