Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14634
Nhan đề: Khảo sát năng suất sinh sản của heo nái tại trại heo ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
Tác giả: Phạm, Ngọc Du
Trần, Nhã Phong
Từ khoá: Chăn nuôi
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài: “Khảo sát năng suất sinh sản của heo nái giống tại trại heo ở Mỏ Cày Nam, Bến Tre” được tiến hành từ ngày 13 tháng 1 năm 2019 đến ngày 1 tháng 4 năm 2019 nhằm mục tiêu là đánh giá chọn được nái giống tốt trong điện kiện sản xuất của trại dựa trên năng suất sinh sản của heo nái giống như số con và khối lượng heo con ở các thời điểm sơ sinh và cai sữa. Nghiên cứu được tiến hành bằng cách khảo sát 12 bầy heo nái, gồm có 3 bầy thuộc giống nái Landrace, 3 bầy thuộc giống nái Yorkshire và 6 bầy thuộc giống nái Landrace x Yorkshire và 158 heo con. Kết quả
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14634
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.