Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14652
Title: Bước đầu nghiên cứu định hình hoạt động Cross – docking trong hoạt động kho vận – tại Công ty Cổ phần TIKI
Authors: Nguyễn, Thắng Lợi
Trương, Thị Thu Hà
Keywords: Quản lý công nghiệp
Issue Date: May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Bước đầu nghiên cứu định hình hoạt động Cross-docking trong hoạt động kho vận – tại công ty Cổ phần TIKI” đã đề xuất một mô hình tối ưu trong việc quản lý kho vận thông qua việc áp dụng phương thức tiếp cận Cross-docking cho các ngành bán lẻ, nói chung và công ty Cổ phần TIKI, nói riêng. Mục tiêu đề ra là nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và vận chuyển hàng hóa đến các đại lý và khách hàng lẻ. Nguyên lý của bài toán quy hoạch tuyến tính được sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết lập mô hình. Mô hình sau đó sẽ được kiểm tra tính xác thực thông qua việc xử lý số liệu được thu thập từ thực tế từ nhà kho số 3 của công ty Cổ phần TIKI. Công cụ hỗ trợ để xử lý số liệu được trình bày trong đề tài là phần mềm Ilog Cplex kết hợp với Microsoft Excel. Kết quả đạt được là không chỉ giúp công ty giảm được chi phí trong việc vận hành kho bãi cũng như là chi phí vận chuyển hàng hóa mà còn mang đến cho các nhà quản lý một cái nhìn tổng quan về phương thức Cross-docking, làm nền tảng cho các ngành bán lẻ có thể áp dụng thực tiễn vào công tác quản lý kho bãi trong tương lai tại Việt Nam.
Description: 74 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14652
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.