Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14664
Title: Thiết kế hệ thống cân bằng định lượng dùng PLC S7 - 1200 phần 2
Authors: Nguyễn, Hoàng Dũng
Đinh, Minh Ảnh
Keywords: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Issue Date: 15-Dec-2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay hệ thống cân bằng định lượng được sử dụng rộng rải ngày càng nhiều trong các nhà máy xi măng, phân bón....nghiên cứu này trình bày hệ thống cân bằng định lượng, hệ thống hoạt động dựa trên bộ điều khiển logic khả trình PLC S7 1200, do cân tĩnh không có khả năng cân được khối lượng lớn nên cân động là giải pháp cần thiết để cân được khối lượng lớn. hệ thống cân bằng định lượng hoạt động dựa trên cơ sở xác định trọng lượng của vật liệu trên băng tải và tốc độ thực của băng tải đưa tín hiệu về PLC để có thể tính toán và suy ra được lưu lượng của vật liệu trên đơn vị thời gian, sau khi có lưu lượng bộ điều khiển sẽ tính toán để khối lượng tổng sau khi kết thức quá trình hoạt động bằng với khối lượng tổng đã đặt. Xây dựng thiết kế phần cứng cũng như hệ thống giám sát và điều khiển WinCC đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định độ chính xác cao...
Description: 58 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14664
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.24 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.