Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1490
Title: Bọ mẩy chữa viêm màng não và viêm gan virus
Authors: Nguyễn, Thượng Dong
Keywords: Bọ mẩy
Đại thanh
Cỏ roi ngựa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 594 .- Tr.18
Abstract: Mô tả hình ảnh cây Bọ mẩy, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược lý… Chữa chữa viêm màng não và viêm gan virus.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1490
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_763.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.