Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15113
Title: Xây dựng mạng cảm biến quan trắc và cảnh báo thông số môi trường
Authors: Trần, Hữu Danh
Nguyễn, Chi Lăng
Đỗ, Hoàng Sơn
Phan, Trung KIên
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Việc thu thập các thông số môi trường và điều khiển các thiết bị từ xa dựa trên nền tảng công nghệ IoT là một xu hướng tất yếu không những ứng dụng cho ngôi nhà thông minh trước đây mà còn ứng dụng cho nên nông nghiệp cao gần đây. Đề tài “Xây dựng mạng cảm biến quan trắc và cảnh báo thông số môi trường” ra đời cũng không ngoài xu hướng đó. Đề tài này chúng tôi xây dựng các mạng cảm biến có khả năng hoạt động độc lập, điều khiển và giám sát thiết bị truyền dữ liệu là các thông số môi trường bằng bộ điều khiển trung tâm bằng sóng RF thông qua kit LoRa SX1278. Bộ điều khiển trung tâm có nhiệm vụ thu thập dữ liệu cảm biến, điều khiển và giám sát thiết bị các nút cảm biến, đưa dữ liệu thu thập được từ các cảm biến lên google sheet. Bên cạnh đó, chúng tôi còn xây dựng được một ứng dụng Android để xuất dữ liệu và điều khiển thiết bị từ nút cảm biến mong muốn, cũng như điều khiển và giám sát thiết bị.
Description: 56 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15113
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.