Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1512
Title: Hướng đến đô thị thông minh và sáng tạo
Authors: Anh Khoa
Keywords: Đô thị thông minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 305 .- Tr.4-5
Abstract: Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố sẽ xây dựng trung tâm đô thị sáng tạo tích hợp Quận 2, 9 và Thủ Đức, là hạt nhân để triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1512
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.54 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.