Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1519
Title: Sở Khoa học & Công nghệ TP. HCM năm 2018: 5 mục tiêu và 5 điểm nhấn
Authors: Anh Khoa
Keywords: Sở Khoa học & Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Năm 2018
Mục tiêu
Điểm nhấn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 305 .- Tr.9-10
Abstract: Sở Khoa học & Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 26/1 tổ chức hội nghị báo chí với chủ đề truyền thông kết nối khoa học - công nghệ để đổi mới và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1519
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.24 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.