Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15194
Title: HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ NGUỒN PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN SỬ DỤNG GIÁ TRỊ CƯỜNG ĐỘ SÓNG ĐIỆN TỪ
Authors: Lương Vinh, Quốc Danh
Nguyễn Thanh, Bình
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài này sẽ trình bày cách xây dựng một hệ thống đơn giản để xác định tọa độ 2D của mục tiêu ở môi trường ngoài trời bằng sóng RF tần số 169 Mhz. Hệ thống bao gồm bốn trạm tham khảo đặt tại bốn đỉnh của một hình vuông cạnh 80 mét, một trạm mục tiêu với công suất phát không biết trước được đặt tại vị trí bất kỳ bên trong hình vuông và một trạm kết nối với máy tính để truyền về các số liệu được đo đạc cho quá trình ước lượng vị trí. Để thực hiện đề tài này, sáu module truyền nhận đã được sử dụng, mỗi module bao gồm một vi điều khiển trung tâm MSP430G2553 điều khiển hoạt động của một KIT thu phát RF 169 Mhz CC1120 thông qua chuẩn giao tiếp SPI. Bằng cách sử dụng các giải thuật ước lượng vị trí phù hợp, vị trí của mục tiêu được tính toán với sai số trong giới hạn cho phép và được hiển thị lên giao diện trên máy tính.
Description: 48 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15194
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.