Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15202
Title: THIẾT KẾ CẢM BIẾN ĐO ĐỘ pH
Authors: Lương Vinh, Quốc Danh
Trần Minh, Thanh
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài này trình bày cách thiết kế một cảm biến nhỏ gọn có thể giám sát liên tục độ pH trong môi trường nước. Cảm biến bao gồm một đầu dò bằng thủy tinh có trở kháng Z < 250MΩ được kết nối với mạch điện thông qua một IC Switch 4066. Mạch điện bao gồm 2 op-amp được dùng để: khuếch đại và bù điện thế cho tín hiệu. Đầu dò thủy tinh sẽ đo mật độ ion H+ có trong nước, dung dịch có mật độ ion H+ càng nhiều, đầu dò sẽ tạo ra điện áp dương hơn, ngược lại dung dịch có mật độ ion H+ càng ít đầu dò sẽ tạo ra giá trị điện áp âm hơn, giá trị điện áp dao động từ 414mV đến -414mV tương ướng với mức pH của dung dịch từ 0 - 14, sau đó điện áp này sẽ được đưa vào mạch điện để xử lí. Tín hiệu sau khi được xử lí sẽ được đưa qua bộ biến đổi ADC và hiển thị giá trị pH đo được lên màn hình LCD bằng Arduino Nano.
Description: 45 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15202
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.