Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15207
Title: TÌM HIỂU KHẢ NĂNG XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ CỦA HẠT LÚA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CƯỜNG ĐỘ SÓNG RSSI
Authors: Lương Vinh, Quốc Danh
Phạm Văn, Mẫu
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khái niệm về đại lượng độ ẩm hạt lúa rất được quan tâm trong đời sống và sản xuất, ngày nay khi nền nông nghiệp đất nước phát triển mạnh thì việc kiểm soát độ ẩm khi lưu trữ và bảo quản hạt lúa là rất quan trọng vì độ ẩm hạt lúa là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạt gạo thành phẩm. Do vậy đề tài em nghiên cứu và phát triển dựa trên đại lượng đặc trưng này, đề tài em chọn “Tìm hiểu khả năng xác định ẩm độ của hạt lúa bằng phương pháp đo cường độ sóng RSSI” trong đề tài này em trình bày việc sử dụng sóng điện từ để xác định chất lượng hạt lúa dựa trên tỷ lệ phần trăm độ ẩm của hạt, sự suy hao của sóng điện từ khi truyền qua những mẫu lúa có độ ẩm khác nhau thì thể hiện cường độ sóng khác nhau. Độ ẩm của hạt lúa được xác định bằng cách đo sóng điện từ từ hai khe Anten sử dụng phương pháp truyền, nhận cường độ sóng RSSI do hai module RF CC1101 ở dải tần số 915Mhz tạo nên. Bốn độ ẩm khác nhau của hạt lúa được thực hiện trong đề tài nghiên cứu này.
Description: 51 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15207
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.