Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15218
Title: KHÓA CỬA THÔNG MINH
Authors: Lương Vinh, Quốc Danh
Phan Văn, Phú
Trần Đào, Minh Thành
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, các thiết bị thông minh phổ biến ngày càng rộng rãi và có ảnh hưởng khá lớn đến đời sống hàng ngày như: khóa cửa thông minh, tủ lạnh thông minh, hệ thống đèn thông minh,.... Nhưng tín bảo mật và vấn đề tiêu tốn năng lượng chưa được quan tâm một cách đúng mức, đặt biệt là các thiết bị cần tiết kiệm năng lượng và bảo mật như là Khóa cửa Bluetooth. Vì thế vấn đề cấp bách đặt ra là cần phải có một giải pháp công nghệ cao để tiết kiệm năng lượng và bảo mật. Với sự ra đời của thế hệ Bluetooth 4.0 thì vấn đề năng lượng và bảo mật đã được giả quyết. Mục tiêu của đề tài là thiết kế một ứng dụng trên Android thế hệ Bluetooth 4.0 trở về sau có thể tự động kết nối. Dùng vi điều khiển Atmega328p của AVR kết hợp với thời gian thực, module Bluetooth USR-BLE101 và dùng Android để điều khiển việc mở cửa một cách tự động. Cũng có thể mở cửa bằng kết nối RFID thông qua giao tiếp analog của Atmega328p để tăng khả năng và tính linh hoạt cho hệ thống. Kết quả đạt được đúng như tiêu chí ban đầu đặt ra.
Description: 54 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15218
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.