Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15219
Title: THIẾT KẾ MÔ HÌNH LÒ SẤY NÔNG SẢN TỰ ĐỘNG
Authors: Trần Hữu, Danh
Nguyễn Trí, Hậu
Bùi Thị, Kim Tho
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay cùng sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, thì kỹ thuật số đã đem lại cho con người những thành tựu to lớn, giúp cho con người dễ dàng đạt được mục đích của mình trong mọi thiết kế. Hòa nhập cùng xu hướng đó, vi điều khiển đã khẳng định được vị thế vững chắc của mình trong mọi ứng dụng. Điển hình trong công nghệ bảo quản chế biến nông sản, vấn đề sấy nông sản là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng sản phẩm. Vì vậy, việc ứng dụng vi điều khiển trong điều khiển sấy nông sản tự động đã được nghiên cứu và ứng dụng. Từ khóa: MSP430, IAR, Loadcell, PT100…
Description: 43 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15219
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.