Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15229
Title: BỘ ĐIỀU KHIỂN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐA NĂNG
Authors: Trần Hữu, Danh
Phan Minh, Hảo
Nguyễn Thị, Ngọc Tuyền
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay việc ứng dụng môn học vào thực tế cuộc sống là hết sức cần thiết nó không chỉ mang lại hiệu quả trong học tập mà còn mở rộng được vốn kiến thức đã học.Do đó đề tài “Bộ điều khiển phát triển ứng dụng đa năng” mang lại một công cụ vừa có thể thực hành môn học Kỹ thuật vi xữ lý vừa có thể ứng dụng để tạo ra các sản phẩm như: Bảng led quảng cáo, đồng hồ vạn niên... Ở đây nhóm thực hiện ứng dụng để tạo ra một công cụ phục vụ cho Nông nghiệp và Thủy sản là hệ thống tưới cho cây và thay nước cho cá. Đề tài sử dụng ngôn ngữ C biên dịch trên IAR để lập trình ứng dụng, sử dụng ngôn ngữ C# trên nền Microsoft Visual Studio để tạo giao diện điều khiển cho người dùng, có thể tùy chọn dòng MSP430 thông qua giao diện điều khiển. Từ khóa: MSP430, C#, IAR, Microsoft Visual Studio
Description: 53 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15229
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.