Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15230
Title: HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ AO TÔM CÔNG NGHIỆP
Authors: Nguyễn Tăng Khả, Duy
Trà Hoàng, Sơn
Nguyễn Đình, Tứ
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn trình bày một giải pháp linh hoạt nhằm cải thiện tính chính xác trong việc giám sát các điều kiện môi trường và giảm chi phí nhân lực cho các hộ gia đình nuôi tôm công nghiệp tại Việt Nam. Mạng cảm biến không dây dựa trên công nghệ ZigBee được sử dụng để giám sát các điều kiện môi trường quan trọng. Tất cả các quy trình giám sát và điều khiển được thực hiện với dòng vi điều khiển MSP430 và kit phát triển TivaTM C của Texas Instruments. Hệ thống này có khả năng thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu trên một giao diện người dùng đồ họa (GUI). Nó cho phép người sử cập nhật các thông tin về yếu tố môi trường trong ao bất cứ lúc nào thông qua ứng dụng android sử dụng cổng dịch vụ tin nhắn SMS và gửi thông tin cảnh báo kịp thời cho phép người dùng can thiệp khi cần thiết. Qua đó hệ thống giảm thiểu những ảnh hưởng của các biến động môi trường trong ao một cách đột ngột Ngoài ra hệ thống còn cho phép người dùng điều khiển các thiết bị từ xa để phục vụ nhu cầu của mình. Hệ thống được thiết kế linh hoạt, chi phí thấp, và hướng đến phiên bản thương mại sẽ áp dụng cho các hộ nuôi tôm có quy mô vừa và nhỏ.
Description: 55 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15230
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.