Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15231
Title: THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÁI TỰ ĐỘNG CHO QUADCOPTER VÀ ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC
Authors: Lương Vinh, Quốc Danh
Trần Thanh, Tú
Lê Tiến, Dũng
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài này trình bày một phương pháp để thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát lái tự động của máy bay trực thăng quadcopter còn được gọi là phương tiện bay không người lái (UAV) sử dụng board phát triển Texas Instruments Stellaris LM4F120 LaunchPad Evaluation Board (EK-LM4F120XL) cho các ứng dụng nông nghiệp: thu thập dữ liệu hình ảnh trên không để đánh giá và giám sát tình trạng cây lúa. Đầu tiên, Quadcopter khởi động và treo ở một vị trí cố định dựa trên tín hiệu GPS, tiếp theo là các thuật toán được sử dụng để kiểm soát quá trình thực hiện tự động bay đến điểm quy định trên bản đồ và gửi dữ liệu vị trí hiện tại của quadcopter về trạm thông qua tín hiệu RF sử dụng Stellaris board, Module thu phát RF CC1101 và Matlab. Tại vị trí được chỉ định trên bản đồ, quadcopter dừng lại để chụp ảnh trên không với một máy ảnh RasPi Noir. Một trạm mặt đất được xây dựng trên một máy tính để giám sát và điều khiển chung. Các kết quả và phát triển trong tương lai của dự án này cũng sẽ được thảo luận trong bài viết này. Từ khóa: Lái tự động, Quadcopter, viễn thám, Stellaris, NDVI
Description: 60 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15231
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.78 MBAdobe PDF
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.