Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1526
Title: Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan của rong câu chỉ (Gracilaria tenuistipitata Zhang et Xia) thu hái ở Hải Phòng
Authors: Bùi, Hồng Cường
Đàm, Đức Tiến
Đinh, Thị Quyên
Keywords: Gracilaria tenuistipitata
Chất chống oxy hóa
Bảo vệ gan
Râu câu chỉ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 502 .- Tr.63-67
Abstract: Bài viết nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan của rong câu chỉ (Gracilaria tenuistipitata Zhang et Xia) thu hái ở Hải Phòng nhằm mục tiêu đánh giá tác dụng chống oxy hóa in vitro và tác dụng bảo vệ gan in vivo của rong câu chỉ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1526
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.116.201


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.