Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15403
Title: Vận dụng lý thuyết di động xã hội trong quản lý nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao thích ứng với bối cảnh CMCN 4.0.
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Đặng, Kim Khánh Ly
Đỗ, Thị Lâm Thanh
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0)
Chính sách quản lý nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao
Chính sách thích ứng
Di động xã hội (DĐXH)
KH&CN chất lượng cao
Nguồn nhân lực
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(04) .-Tr.24-30
Abstract: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) không chỉ mang đến những ứng dụng thông minh tạo ra những kiến tạo xã hội [1] làm thay đổi đời sống của con người, mà còn đang đặt ra những thách thức trong việc xem xét lại các hệ khái niệm, các lý thuyết trong hoạt động nghiên cứu về chính sách và quản lý hiện nay. Một trong những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng này chính là sự ra đời của các phương thức tổ chức và quản lý các nguồn lực khoa học và công nghệ (KH&CN) dựa vào nền tảng kỹ thuật số - nguyên nhân tạo ra những thay đổi về bản chất các mối quan hệ xã hội trong cộng đồng khoa học. Từ việc vận dụng lý thuyết về di động xã hội (DĐXH) trong xã hội học, bài báo tập trung phân tích những thách thức trong quản lý nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, cũng như phân tích hệ khái niệm này và các chính sách quản lý thích ứng với bối cảnh CMCN 4.0 hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15403
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.1.126


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.