Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15409
Title: Tác động của chính sách về quyền tự chủ đến hoạt động KH&CN trong trường đại học
Authors: Trần, Thị Hồng
Keywords: Chính sách
Đại học
Khoa học và công nghệ
Tự chủ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(04) .-Tr.61-64
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật quy định về quyền tự chủ trong các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập và đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó có trường đại học), bài viết đã chỉ ra các tác động (dương tính, âm tính) của những quy định này đối với hoạt động KH&CN trong trường đại học. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao quyền tự chủ về hoạt động KH&CN trong trường đại học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15409
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.