Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15429
Nhan đề: Giảng dạy kinh tế học - Kinh nghiệm từ một trường đại học ở Áo
Tác giả: Vũ, Kim Dũng
Nguyễn, Hoàng Oanh
Từ khoá: Giảng dạy kinh tế học
Kinh nghiệm
Trường đại học ở Áo
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .-Tr.27-29
Tóm tắt: Kinh tế học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, có liên quan tới các nguyên tắc được ứng dụng trong đời sống xã hội và nhiều lĩnh vực như: thương mại, tài chính, hành chính công… Giảng dạy kinh tế học có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng nghiên cứu về kinh tế cũng như kết quả đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh. Trong điều kiện hội nhập, nhu cầu đổi mới việc giảng dạy các môn khoa học kinh tế tại các trường đào tạo kinh tế, quản trị kinh doanh ở nước ta đang đặt ra khá cấp thiết. Bài viết đề cập kinh nghiệm của Đại học Kinh tế và Kinh doanh TP Viên thuộc Cộng hòa Áo (WU) - một trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới, từ đó có sự so sánh với thực tiễn ở Việt Nam với mong muốn góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng đào tạo kinh tế học của các trường đại học nước ta trong giai đoạn hội nhập.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15429
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.94 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.