Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15491
Title: Luật số lớn đối với tổng ngẫu nhiên có trọng số các biến ngẫu nhiên độc lập đôi một có mô men cấp r vô hạn
Authors: Hồ, Minh Châu
Lê, Văn Dũng
Lương, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Mô men vô hạn
Luật yếu số lớn
Biến ngẫu nhiên
Tổng ngẫu nhiên
Độc lập đôi một
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học;Số 30 .- Tr.1-7
Abstract: Xét (Xn; n ≥ 1) là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập đôi một có mô men cấp r vô hạn với r<2. Trong bài báo này, nhóm tác giả thiết lập điều kiện đủ để thu được luật yếu số lớn đối với tổng ngẫu nhiên có trọng số dạng công thức được nhóm tác giả thiết lập trong đó có mảng dãy số thực và dãy biến ngẫu nhiên nhận giá trị nguyên dương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15491
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.