Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1593
Title: Phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Hoàng, Thị Kim Oanh
Bàn, Thị Bình
Keywords: Phát triển nông nghiệp
Hội nhập kinh tế quốc tế
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 8 .- Tr.22-24
Abstract: Hiện nay, Việt Nam đã và đang tham gia 16 hiệp định thương mại tự do (FTA). Việc tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, đặc biệt là tham gia và thực hiện cam kết của các FTA thế hệ mới khiến hàng hóa của Việt Nam nói chung, hàng nông sản nói riêng có nhiều cơ hội, nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Vậy làm thế nào để tận dụng tốt được các cơ hội và hạn chế các thách thức là bài toán đang cần lời giải để ngành nông nghiệp Việt Nam "cất cánh”?
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1593
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_267.65 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.