Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16032
Nhan đề: Thực tiễn triển khai Chiến lược “Vành đai và con đường” tại Indonesia
Tác giả: Trần, Thu Minh
Từ khoá: Vành đai con đường
BRI
Đầu tư cơ sở hạ tầng
Trung Quốc
Indonesia
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.03-13
Tóm tắt: Chiến lược Vành đai và Con đường (BRI) được Trung Quốc đưa ra từ năm 2013, đến nay đã được triển khai tại nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, trong đó có Indonesia. Sự phù hợp giữa BRI và chiến lược phát triển cường quốc tầm trung của Indonesia, việc Trung Quốc và Indonesia đều đang trong thời kỳ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội là những cơ sở quan trọng cho hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ BRI. Đến nay, hai nước đã ký kết được nhiều thỏa thuận song phương liên quan đến BRI, một số dự án trong khuôn khổ BRI được cung cấp vốn và bước đầu triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, một số vấn đề về chủ quyền cũng như kinh tế, xã hội cần được cân nhắc trong quá trình triển khai BRI tại Indonesia.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16032
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_9.12 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.