Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16033
Nhan đề: Hàn Quốc trước sự trỗi dậy của Trung Quốc
Tác giả: Lê, Đăng Minh
Từ khoá: Sự trỗi dậy của Trung Quốc
Đầu tư nước ngoài
Lĩnh vực thương mại
Lĩnh vực đầu tư
Chứng khoán Hàn Quốc
Phản ứng chính sách
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.14-24
Tóm tắt: Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có những diễn biến phức tạp khi phần lớn các khu vực trên thế giới đang rơi vào tình trạng trì trệ. Đông Bắc Á vẫn được coi là khu vực năng động nhất trong nền kinh tế thế giới, với đầu tàu tăng trưởng là kinh tế Trung Quốc. Việc trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc và sự điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại của quốc gia này đã có những tác động đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, tình hình chính trị, an ninh trong khu vực nói chung, đến các nước láng giềng và Hàn Quốc nói riêng. Từ đó Hàn Quốc đã có những đối sách phù hợp trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16033
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.21 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.