Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16036
Nhan đề: Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa với tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thúy Quỳnh
Nguyễn, Khánh Huyền
Lăng, Hoàng Lâm
Từ khoá: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tăng trưởng kinh tế
Môi trường kinh doanh
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.52-60
Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu vĩ mô giai đoạn 2003 – 2016, bài viết đã chỉ ra vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, đồng thời các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ đã tạo điều kiện cho DNNVV phát triển, tạo ra công ăn việc làm, giải quyết các vấn đề xã hội, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP bình quân đầu người. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy xuất khẩu và giữ ổn định lạm phát là các yếu tố quan trọng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững trong thời gian qua.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16036
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.23 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.