Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16055
Title: Xây dựng quỹ hưu bổng tại Việt Nam
Authors: Trần, Thị Xuân Anh
Ngô, Thị Hằng
Nguyễn, Thành Hưng
Dương, Ngân Hà
Keywords: Hệ thống tài chính hỗ trợ hưu trí
Bảo hiểm xã hội
Quỹ hưu bổng
Quỹ hưu trí tự nguyện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.61-71
Abstract: Quỹ hưu bổng (superannuation fund) là loại hình quỹ hưu trí tự nguyện khá phổ biến tại các nước phát triển, giúp người lao động chủ động có một khoản tiền đảm bảo cho cuộc sống của họ khi về hưu. Khác với các loại hình hưu trí khác, mỗi người lao động sẽ có một tài khoản quỹ hưu bổng riêng tại một quỹ mình chọn, và có thể trực tiếp quản lý tài khoản của mình, kiểm soát số dư tiền và các chi phí phát sinh. Ngoài ra, các khoản thu nhập chuyển vào quỹ hưu bổng sẽ được đầu tư đa dạng vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu nhằm mang lại tỷ suất sinh lời như kỳ vọng. Thông qua nghiên cứu các mô hình quỹ hưu bổng trên thế giới; nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình quỹ hưu bổng phù hợp cho Việt Nam nhằm góp phần giảm áp lực chi trả của hệ thống hưu trí nói riêng và hệ thống bảo hiểm xã hội nói chung trước vấn đề “già hóa” dân số, tuổi thọ dân số ngày càng tăng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16055
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.