Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16199
Title: Trung Quốc với an ninh khu vực Tây Nam Á từ sau đại hội XVIII Đảng cộng sản Trung Quốc tới nay
Authors: Lê, Văn Mỹ
Đỗ, Minh Cao
Keywords: Trung Quốc
Tây Nam Á
Con đường tơ lụa
An ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.60-74
Abstract: Tây Nam Á là địa bàn quan trọng góp phần bảo đảm an ninh kinh tế cho Trung Quốc, nhưng đây cũng là khu vực bất ổn, dễ đem đến những nguy cơ về an ninh đối với Trung Quốc. Hiện nay, với chiếc lược “Vành đai, Con đường”, Trung Quốc có vai trò tăng cường đảm bảo an ninh khu vực nhưng đồng thời cũng là nhân tố góp phần làm gia tăng bất ổn tại đây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16199
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.