Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16294
Title: Ghi nhận mới các loài lưỡng cư và bò sát tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình
Authors: Nguyễn, Huy Quang
Lưu, Quang Vinh
Lê, Trọng Đạt
Keywords: Bò sát
Cúc Phương
Ghi nhận mới
Lưỡng cư
Phân loại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 333 .- Tr.138-143
Abstract: Dựa vào kết quả phân tích mẫu vật thu được từ các đợt điều tra thực địa về lưỡng cư và bò sát từ ngày 01 tháng 09 năm 2017 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại khu vực Vườn Quốc gia (VQG) Cúc Phương đã ghi nhận bổ sung 4 loài cho khu hệ lưỡng cư và bò sát của Vườn Quốc gia Cúc Phương, bao gồm: Cóc mắt bên (Xenophrys major), Rắn lệch đầu hoa (Lycodon rufozonatus), Rắn bồng Trung Quốc (Myrrophis chinensis) và Rắn lục sừng (Protobothrops cornutus). Đồng thời cung cấp dẫn liệu về đặc điểm hình thái, sinh thái của 4 loài mới ghi nhận và loài Nhái bầu trơn (Mycruletta inornata). Kết quả nghiên cứu đã nâng tổng số loài lưỡng cư và bò sát tại Vườn Quốc gia Cúc Phương lên 129 loài, trong đó có 48 loài lưỡng cư và 81 loài bò sát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16294
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_954.72 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.