Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16524
Title: Phát động "Tháng hành động vì môi trường" Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018
Authors: Thanh Bình
Keywords: Tháng hành động
Ngày Môi trường Thế giới
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.2-3
Abstract: Ngày 4/6/2018 tại Bình Định, Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và phát động “Tháng hành động vì môi trường” năm 2018 đã được tổ chức. Chủ đề của ngày Môi trường thế giới năm nay là “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16524
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.