Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16530
Title: Vai trò của thông tin khí tượng thủy văn trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Hà
Keywords: Thông tin
Khí tượng thủy văn
Biến đổi khí hậu
Ứng phó
Vai trò
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.39-40
Abstract: Thông tin Khí tượng thủy văn có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ công tác phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đặc trưng của thiên tai bao gồm: Cường độ, vị trí, thời gian tồn tại và thời gian xuất hiện. Xác định và tính toán, dự báo khả năng xảy ra của thiên tai với các đặc trưng nói trên là mấu chốt để đánh giá được tác động của thiên tai giúp các cấp ngành đưa ra các giải pháp PCTT, thích ứng BĐKH.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16530
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.