Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16533
Title: Phát triển đô thị bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Hà
Keywords: Đô thị
Biến đổi khí hậu
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.47
Abstract: Biến đổi khí hậu đã, đang tác động mạnh tới các đô thị nước ta. Theo thống kê, nước ta hiện có hơn 400 đô thị với tổng dân số khoảng hơn 20 triệu người, trong đó có khoảng 45 đô thị có vị trí nằm sát biển và vùng cửa sông lớn, hằng năm chịu tác động nặng nề của bão, lũ, nước biển dâng... Trước tác động của BĐKH, các cấp chính quyền nơi đây, cần có những giải pháp nhanh chóng, ứng phó hiệu quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16533
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_783.62 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.