Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16550
Title: Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh: Cuộc hành trình xuyên thế kỷ
Authors: Phạm, Thế Khang
Keywords: Thư viện
Lịch sử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.33-36
Abstract: Tháng 4/2018, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh (TVKHTHHCM) kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển (14/4/1978 - 14/4/2018). Bốn mươi năm là một chặng đường dài đáng nhớ với một đời người nhưng chỉ là một lát cắt mỏng trong lịch sử một sự nghiệp, một cơ quan, địa phương hay một quốc gia, một dân tộc. Lịch sử là một dòng chảy liên tục, như một dòng sông nên không thể không nhắc tới "thượng nguồn", nơi bắt đầu của cuộc hành trình xuyên thế kỷ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16550
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_264.04 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.